Đặt phòng
LOCAL
ATTRACTIONS
Cung cấp sân golf Nan Feng

Du lịch bản địa

Địa điểm tham quan gần đây

Câu lạc bộ golf quốc tế Đài Trung

Sân Golf Nan Feng

Sân Golf Wu Feng

Câu lạc bộ golf quốc tế Đài Trung
Sân Golf Nan Feng
Sân Golf Wu Feng