Đặt phòng

Điều khoản chung và chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với "trang web khách sạn HETI" (dưới đây là tóm tắt trang web), để bạn yên tâm sử dụng các dịch vụ và thông tin của trang web, chúng tôi xin được giải thích với bạn về chính sách bảo vệ quyền riêng tư của trang web này để bảo vệ quyền lợi của bạn, vui lòng đọc kỹ nội dung sau. :

1.Phạm vi áp dụng chính sách bảo vệ quyền riêng tư
Nội dung chính sách bảo vệ quyền riêng tư, bao gồm cách trang web này xử lý thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của trang web. Chính sách bảo vệ quyền riêng tư không áp dụng cho các trang web liên quan bên ngoài trang web này và cũng không áp dụng cho những người không được ủy quyền hoặc tham gia quản lý bên ngoài trang web này.

2. Thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân
●Khi bạn tiến hành các giao dịch trên trang web hoặc tham gia các hoạt động của trang web này, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân cần thiết dựa trên tính chất của giao dịch hoặc hoạt động cụ thể và sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi mục đích cụ thể đó.Không có sự đồng ý bằng văn bản của bạn, trang web này sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích khác.
●Khi bạn sử dụng chức năng hộp thư phục vụ, khảo sát hoặc tính năng khác tại trang web này, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin bạn cung cấp như tên, địa chỉ email, thông tin liên hệ và thời gian sử dụng.
●Trong quá trình duyệt web, máy chủ sẽ tự động ghi lại các thông tin liên quan, bao gồm địa chỉ IP của thiết bị kết nối bạn đang sử dụng, thời gian sử dụng, trình duyệt bạn đang sử dụng, và các dữ liệu về việc bạn xem và nhấp chuột, nhằm làm cơ sở tham khảo để cải thiện dịch vụ trang web của chúng tôi. Các thông tin này được ghi lại để sử dụng nội bộ.
●Để cung cấp dịch vụ chính xác, chúng tôi sẽ phân tích nội dung câu hỏi, kết quả phân tích và trình bày dữ liệu thống kê hoặc hiển thị rõ văn bản
●Ngoài việc cung cấp thông tin cho nội bộ nghiên cứu, chúng tôi có thể công bố dữ liệu thống kê và thông tin mô tả theo nhu cầu, nhưng sẽ không liên quan tới thông tin cá nhân cụ thể.

3.Bảo vệ dữ liệu
● Máy chủ của trang web này đều được trang bị các thiết bị bảo mật thông tin như tường lửa, hệ thống chống virus và các biện pháp bảo mật cần thiết khác để bảo vệ trang web và thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt và chỉ những người được ủy quyền mới có thể tiếp cận thông tin cá nhân của bạn. Những người xử lý liên quan đều ký hợp đồng bảo mật và nếu vi phạm nghĩa vụ bảo mật, họ sẽ bị xử lý theo luật pháp liên quan
●Nếu do nhu cầu kinh doanh, trang web này cần phải ủy quyền các đơn vị liên quan để cung cấp dịch vụ, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu họ tuân theo nghĩa vụ bảo mật một cách nghiêm ngặt và thực hiện các quy trình kiểm tra cần thiết để đảm bảo họ tuân thủ đúng quy định

4.Các liên kết liên quan với trang Web
●Máy chủ của trang web này đều được trang bị các thiết bị bảo mật thông tin như tường lửa, hệ thống chống virus và các biện pháp bảo mật cần thiết khác để bảo vệ trang web và thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt và chỉ những người được ủy quyền mới có thể tiếp cận thông tin cá nhân của bạn. Những người xử lý liên quan đều ký hợp đồng bảo mật và nếu vi phạm nghĩa vụ bảo mật, họ sẽ bị xử lý theo luật pháp liên quan
●Nếu do nhu cầu kinh doanh, trang web này cần phải ủy quyền các đơn vị liên quan để cung cấp dịch vụ, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu họ tuân theo nghĩa vụ bảo mật một cách nghiêm ngặt và thực hiện các quy trình kiểm tra cần thiết để đảm bảo họ tuân thủ đúng quy định

5. Chính sách chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ 3
●Trang web này sẽ không cung cấp, trao đổi, thuê hoặc bán bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho các cá nhân, nhóm, doanh nghiệp tư nhân hoặc cơ quan công cộng khác, trừ khi có cơ sở pháp lý hoặc nghĩa vụ theo hợp đồng.
●Các trường hợp trên không giới hạn ở:
○Thông qua đồng ý bằng văn bản của bạn.
○ Pháp luật quy định rõ ràng.
○Để bảo vệ an ninh quốc gia hoặc thúc đẩy lợi ích công cộng.
○Để tránh nguy hiểm đến tính mạng, thân thể, quyền tự do hoặc tài sản của bạn.
○Các cơ quan công chức hoặc tổ chức nghiên cứu học thuật cần tiến hành nghiên cứu thống kê dựa trên lợi ích công cộng. Dữ liệu đã được nhà cung cấp xử lý hoặc thu thập theo cách khiến không thể xác định được bên cụ thể.
○Khi hành vi của bạn trên website vi phạm điều khoản dịch vụ hoặc có thể gây tổn hại, cản trở quyền và lợi ích của người dùng khác hoặc gây tổn hại cho bất kỳ ai, đơn vị quản lý website sẽ phân tích và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích xác nhận thông tin, liên hệ hoặc tiến hành xử lý theo pháp luật.
○Có lợi cho lợi ích của bạn.
● Khi trang web này ủy thác các nhà cung cấp hỗ trợ thu nhập, xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm giám sát và quản lý đối với các nhà cung cấp hoặc cá nhân được ủy thác.

6.Sử dụng cookie
Để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất, trang web này sẽ truy cập cookie của chúng tôi trên máy tính của bạn. Nếu bạn không đồng ý chấp nhận việc ghi nhận của cookie, tại chức năng của trình duyệt bạn có thể cài đặt mức độ riêng tư ở mức cao, sẽ có thể từ chối việc ghi nhận của cookie, nhưng có thể khiến một số chức năng của trang web hoạt động không bình thường.

7.Sửa đổi chính sách bảo vệ quyền riêng tư
Chính sách bảo vệ quyền riêng tư của trang web này sẽ được điều chỉnh theo nhu cầu và được công bố trên trang web sau khi điều chỉnh